Geld en kapitaal

We leven -tenminste in naam- in een kapitalistische wereld. Maar wat is eigenlijk Kapitaal?

Ten eerste kunnen we stellen dat kapitaal niet hetzelfde is als geld. Geld kan wel worden gebruikt om kapitaal te vergaren, of om de waarde van het kapitaal in uit te drukken, maar geld op zichzelf genomen is geen kapitaal.

Kapitaal heeft een waarde, ook als er geen geld zou zijn om een getal aan deze waarde te koppelen. Kapitaal is het overschot aan productie. (Zie hiertoe ook “Sparen en schuld”) De productie die nodig is om aan de levensbehoeften te voldoen is geen kapitaal. Kapitaal ontstaat wanneer we na het werk en na onze eigen consumpties nog iets over hebben.

Kapitaal kan worden gebruikt meer kapitaal te produceren, daartoe moeten we het investeren. Bij het investeren wordt kapitaal verbruikt in de hoop er later meer voor terug te krijgen.

Geld daar in tegen wordt niet verbruikt, tussen creatie en vernietiging wordt geld enkel heen en weer geschoven.

Juist in de huidige tijd is het verschil tussen kapitaal en geld enorm belangrijk. Als men dit goed begrijpt, dan zal men in staat zijn om toekomstige verliezen ten minste deels te voorkomen. In een notendop: er is tegenwoordig veel meer geld in omloop dan er kapitaal tegenover staat. Dit is in mijn opinie de oorzaak van de huidige crisis. De crisis zelf is niet meer of minder dan de herverdeling van het beschikbare kapitaal onder de bezitters van het geld. Het beschikbare kapitaal heeft een zekere reële waarde. Het voorhanden geld heeft een nominale waarde. Deze nominale waarde is veel groter dan de reële waarde. De markt werking zorgt er voor dat de nominale waarde en de reële waarde aan elkaar gelijk willen worden. Dit is mogelijk als geld minder waard wordt (inflatie) of als geld vernietigd wordt (deflatie). Natuurlijk is een combinatie ook mogelijk. Als er geld wordt vernietigd dan komt de bancaire sector in gevaar. Zij zijn het die het geld moeten vernietigen wanneer schulden niet afbetaald kunnen worden en daarmee voor de verliezen moeten opdraaien. Omdat deze verliezen veel groter zijn dan het eigen vermogen van de banken, zijn in wezen de banken failliet. Dat zou echter zeer grote gevolgen hebben. De banken, centrale banken en de overheden wensen deze gevolgen niet. Daarom worden de verliezen bij de banken met verschillende kunstgrepen gemaskeerd. Onder andere door er nog meer geld bij te drukken. Uiteraard maakt dit het probleem alleen maar groter. Het is onbekend hoe lang dit door kan gaan. Maar er zal een einde aan komen. Waarschijnlijk zelfs vrij plotseling.

Als dat gebeurt zal het voorhanden kapitaal enorm in notationele ‘waarde’ stijgen. Echter niet in reële termen. Geld daartegen zal enorm in notationele waarde dalen. Als men zich dit realiseert, dan is het niet moeilijk om te beslissen waar men zijn spaargeld in moet opslaan. Geld of kapitaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *